CVI Belgium 2019

Squad – Senior 1*

Score final – Final score

Rank Competitor Round Test Score A Score B Score C Score D Test Round Total
1 ()–RFV Schwegenheim (GER)
Ute Veth
Jacomo di Puccini
Round 1 Comp. 6.860 7.029 6.303 6.293 6.621 6.753 6.663
Free 6.265 7.590 5.785 7.900 6.885
Round 2 Free 5.955 6.714 6.710 6.552 6.483 6.483

Composition du jury Round 1 Round 2
Comp. Free Free
1 Carina Ingelsson A D C
2 Sarah Gemmell B A D
3 John Eccles C B A
4 Friederike Hanelt D C B