CVI Stadl Paura 2022

Pas-de-Deux – Senior 2*

Score final – Final scoreRank Competitor Round Test Score A Score B Score C Score D Test Round Total
1 Anna LUSCHIN / Anna ZIERER (AUT)
Stefanie Nussmuller
Vielleicht 2
Round 1 Free 6.265 7.050 5.100 6.600 6.254 6.254 6.219
Round 2 Free 6.325 6.213 5.965 6.230 6.183 6.183


 
Jury / Scores Round 1 Round 2
Free Free
1 Krisztina Bence-Kiss C B
2 Jochen Schilffarth B C
3 Doris Knotter D A
4 Lise Berg A D