CVI Loveland 2023

Female Individual – Junior 1*

Score final – Final scorePlace Concurrent Exercice Score A Score B Score C Score D Exercice Total
1 (16)–Morgan Haun (USA)
Jorden Hobbs
Garth ISF
Comp. 7.180 6.543 6.714 6.943 6.845 6.773
Free 5.875 6.818 6.925 7.182 6.700
2 (21)–Avery Mundell (USA)
Jorden Hobbs
Garth ISF
Comp. 7.130 6.571 6.114 6.329 6.536 6.448
Free 6.165 6.273 6.600 6.400 6.360
3 (18)–Isabella Munoz (USA)
Jane Kopperl
Fernando 675
Comp. 7.065 5.286 5.471 6.057 5.970 6.187
Free 6.305 6.417 6.350 6.545 6.404
4 (7)–Kyleigh Corbin (USA)
Kimberly Wellmann
Lunar Eclipse
Comp. 7.685 4.857 5.229 5.543 5.829 6.160
Free 7.415 6.727 5.550 6.273 6.491
5 (14)–Madison Baker (USA)
Jorden Hobbs
Garth ISF
Comp. 7.180 6.143 6.014 6.414 6.438 6.151
Free 6.020 6.182 5.000 6.250 5.863
6 (6)–Madison Barlow (USA)
Nicole Rau
Dozer
Comp. 6.425 5.943 5.757 5.957 6.021 6.144
Free 5.665 6.900 5.750 6.750 6.266
7 (15)–Bryce Bowers (USA)
Zoe Rinard
Zoe
Comp. 7.135 5.500 5.314 5.957 5.977 5.973
Free 6.720 5.700 5.650 5.800 5.968
8 (2)–Karsyn Araiza (USA)
Kimberly Wellmann
Lunar Eclipse
Comp. 7.685 5.929 5.786 6.557 6.489 5.972
Free 7.415 4.556 4.150 5.700 5.455
9 (17)–Eleanor Kadlecek (USA)
Jane Kopperl
Fernando 675
Comp. 7.035 4.214 4.229 5.057 5.134 4.758
Free 5.655 4.625 2.700 4.545 4.381


Composition du jury Round 1
Comp. Free
1 John Eccles A B
2 Georgina Fernandez B C
3 Valerie Carter C A
4 Kristyn Dueber D D