CVI Motesice 2024

Female Individual – Senior 3*

Score final – Final scoreRank Competitor Round Test Score A Score B Score C Score D Test Round Total
1 (71)–Sabine Kuntner (AUT)
Miriam Hilbert
Rocco D
Round 1 Comp. 6.839 7.963 7.825 7.750 7.594 7.689 7.796
Tech. 7.362 8.517 7.267 7.989 7.784
Round 2 Free 7.944 8.397 7.000 8.700 8.010 8.010


Jury Round 1 Round 2
Comp. Tech. Free
1 Jacques Ferrari A C B
2 Dalibor Blazek B D A
3 Benedek Toth C B D
4 Aneta Adamkova D A C