CVI Rocky Mountain Cup 2024

Squad – Senior 3*

Score final – Final scoreRank Competitor Round Test Score A Score B Score C Score D Test Round Total
1 ()–Oak Hills (USA)
Kimberly Wellmann
Lunar Eclipse
Round 1 Comp. 7.249 6.715 6.815 6.738 6.879 7.357 7.753
Free 7.155 8.369 7.610 8.202 7.834
Round 2 Free 7.471 8.601 8.150 8.373 8.149 8.149


Jury Round 1 Round 2
Comp. Free Free
1 Kristyn Dueber A D C
2 Anita Flamand-Prochaska B A D
3 Craig Coburn C C B
4 Valerie Carter D B A