CVI Hjallerup 2024

Male Individual – Children 2*

Score final – Final scoreRank Competitor Round Test Score A Score B Score C Score D Test Round Total
1 (80)–Clint Fiskbaek (SWE)
Daniela Fiskbaek
Quarterback Haerup
Round 1 Comp. 6.375 7.125 7.188 7.488 7.044 7.256 7.609
Free 7.200 7.572 7.630 7.471 7.468
Round 2 Free 6.854 7.573 8.600 8.820 7.962 7.962


Jury Round 1 Round 2
Comp. Free Free
1 Petra Skog A D C
2 Lise Berg B A D
3 Rob De Bruin C B A
4 Carina Ingelsson D C B